sunshine

Croeso i Ysgol Gatholig Santes Fair

Datganiad Cenhadaeth

 

  Rydym yn un - yn byw, dysgu ac yn tyfu gyda'n gilydd yng nghariad Crist. 

Mae Ysgol Gatholig Santes Fair yn ysgol brysur, hapus a chyfeillgar lle y bu Crist yng nghanol popeth a wnawn yn ein dysgu a chwarae. Mae ein holl staff ac aelodau'r Corff Llywodraethwyr yn ymrwymedig i ddarparu'r safon uchaf o addysg posib o fewn ethos Catholig cryf wedi eu gwreiddio yn ein datganiad o genhadaeth: 'Rydym yn un - yn byw, dysgu ac yn tyfu gyda'n gilydd yng nghariad Crist'.

Rydym yn gweithio i ddatblygu ac annog pob plentyn i gyrraedd eu llawn botensial ym mhob ardal o'r cwricwlwm. Anelwn i wneud hwn tu fewn awyrgylch o gariad, ymddiriedaeth a pharch mewn partneriaeth a chi, y rhiant.

Tu fewn ein hamgylchedd gofalgar, yn seiliedig ar gydnabod gwerth ac urddas pob plentyn, disgwylir safonau uchel. Pwysleisir ar ddatblygiad cymdeithasol, emosiynol ac ysbrydol hefyd ynghyd a rhagoriaeth academaidd.

Gobeithiwn wrth bori ein gwefan, byddwch yn teimlo'r teimlad o gyflawniad, mwynhad, cyffro, gwaith caled, gofal a chariad mae'r plant yn Ysgol Santes Fair yn profi yn ystod eu hamser yma.

Mae yna lawer o wybodaeth ar ein gwefan, ond os oes unrhyw beth yr hoffech wybod am, peidiwch ag oedi cysylltu â ni.

Alison Howells

Pennaeth.

Mae ein gwefan Cymraeg yn cael ei adeiladu ar hyn o bryd.  Os nad oes yna fanylion ar y dudalen, plîs ymwelwch â'n gwefan Saesneg