Stmaryslogonew111

Ysgol Gynradd Gatholig Santes Fair

Havard Road

Llanelli

Sir Gaerfyrddin

SA14 8SD

St Mary's Catholic Primary School

Havard Road

Llanelli

Carmarthenshire

SA14 8SD

Pennaeth/Head:
Mrs Alison Howells

Ebost/Email:
admin@stmarysllanelli.ysgolccc.cymru

Ffôn/Tel:
01554 759178

Ffacs/Fax: